GÜNCEL    EKONOMİ    EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT    YAŞAM - SAĞLIK    SPOR    ANALİZ    İHALELER
Foto Galeri Video Galeri Kırgızistan Kırgız Medyasından Künye

Kur'an-ı Kerim'in Kırgızca çevirileri (II)

Kur'an-ı Kerim'in Kırgızca çevirileri (II)
17 Şubat 2015, 12:36
KONUK KALEMLER
0 Yorum
Bu haber 1432 defa okunmuştur.
Facebook  Twitter 

1991’de bağımsızlığını kazanan Kırgızistan’da bağımsızlıkla birlikte dine yönelik ciddi bir eğilim tezahür etmiş ve bu eğilim, özellikle 2000’li yıllardan itibaren neşriyat alanında da kendini göstermeye başlamıştır. Kur’an-ı Kerim’in bağımsızlığın kazanılmasının hemen ardından Ernis Tursunov tarafından Kırgızcaya çevrildiğini görüyoruz:

1. Эрнис турсунов7 (Которгон) (1991): Куран, Редакциялык коллегия: М. Абдылдаев, Т. Иязалиев, Б. Таӊырыков, К. Сулайманова, Т. Кунашов, Атайын редактөр: Саты Мамбеталиэв, Рецензент: Мелис Абдылдаев, Бишкек, 604 б. Tursunov’un tercümesi, İ. Y. Kraçkovski’nin Arapçadan Rusçaya çevirip vefatının ardından öğrencileri tarafından 1963’te yayımlanan Kur’an çevirisine dayanmaktadır.8

Fatiha suresi ile başlayan kitapta, “Assaloomu Aleykum, Aziz İnsan” başlığı altında söz konusu surenin transkripsiyonu, sure hakkında kısaca bilgi ve Kırgızca çevirisi verilmiştir. Fatiha suresinin Rusça çevirisini de veren Tursunov, İ. Y. Kraçkovski ile G. S. Sablukov’un çevirilerine dayandığını ifade ederek aynı surenin manzum Rusça çevirisini V. A. Eberman’ın 1920’de yaptığı çeviriden almıştır. Ikılas “İhlas” suresinin transkripsiyonu ve çevirisinin yanı sıra Kur’an, İncil, Toorat “Tevrat” vb. konular üzerinde genel bilgilerin verildiği, başka kitaplardan alıntılar yapıldığı, Kur’an’ın diğer dillere çevirileri üzerinde durulduğu kısmın ardından, Kaafiruun (Kaapırlar) “Kâfirûn”, Felak (Taŋ) “Felak” suresi, Kadr (Kadır tün), Nasr (Cardam), Takaasur (Dalalat) “Tekâsür”, Kurayş (Kurayşılar) “Kureyş”, Naasi (İnsan) “Nâs” sureleri ile Mülk (Biylik) suresinin bir kısmının Kırgızca çevirisi yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in bütünüyle çevirisi 49. sayfada “El-mushafu’ş-şerîf” kısmından itibaren yer almaktadır. Bu kısımda surelerin transkripsiyonları verilmemiştir.9

Çevirilerin ardından surelerin kronolojik listesi, Kur’an-ı Kerim’deki birtakım kelimeler ile şahıs isimlerinin açıklamalı sözlüğü (azan, Ayşa, Alla, cinder, cihad, din, zikr, zamzam, zuhd, Madina, mascid, moldo, Mekke, Muhammed, Omar vb.), “Ayrım sürö, ayattardın transkriptsiyası” başlığı altında bazı ayetlerin Kiril harfli transkripsiyonu, “Kuran” başlığı altında Fatiha suresinin transkripsiyonu ve Kırgızca çevirisi,10 “Ak bata berer aldında” başlığı altında Temiralı Kunaşov tarafından 1990 yılında yazılan kısım yer almaktadır. Kunaşov çeşitli İslamî bilgilere yer verdikten sonra Tursunov’un bu çeviriyi hazırlarken Kur’an’ı Arapçadan Rusçaya çeviren İ. Y. Kraçkovski’nin kitabını temel aldığından bahsederek İ. Y. Kraçkovski ile G. S. Sablukov’un Kur’an çevirileri hakkında bilgi verir. “Şiltemeler” başlığı altında dipnotların verilmesiyle kitap sona erer.

Kitapta besmeleler “Allanın ısımı menen ırayımduu, ırahımı artık”, “Allanın ısımına ırayımduu, ırahımı artık” ve “Ötö meerimdüü, ötö booruker Allanın atına” şeklinde çevrilmiştir.

Ernis Tursunov’un aynı yıl içinde bazı surelerin çevirisini de içermekle birlikte tam bir Kur’an meali niteliği taşımayan bir kitabı daha yayımlanmıştır: Эрнис турсунов (Которгон) (1991): Куран, Редактор С. Ниязов, Корректор К. Исмаилов, Москвадагы жаштардын Кыргызстан маданий борбору, Москва, 144 б.11

2. Алауддин Мансур (Арапчадан которгон жана түшүндүрмөлүрдү жазган) (1999): Ыйык Куран, Долбоор жетекчиси жана башкы редактор: Алишер Сабиров, Илимий Редактор: Рахат Ачылова, Жооптуу редактор: Мырзакмат Карыпкулов, Сап арасы Өзбекче котормого катышкандар: Алымбек Алыбай уулу, Муратбек Жумабайтерин, Бишкек, 653 б.

Özbek mütercim ve İslam âlimi Alauddin Mansur, Kur’an-ı Kerim’i Özbekçeye çevirmiş ve bu çeviri Taşkent’te basılmıştır. A. Mansur, Özbekçe çevirinin ardından Kur’an’ı Kırgızcaya çevirmiş ve bu tercüme ilk olarak 1999 yılında yayımlanmıştır. Çok rağbet gören çeviri daha sonra Курани карим-кыргызча котормосу жана мааниси, Куран карим- жана anın maanilerinin кыргызча котормосу ve Курани карим-кыргызча котормосу жана түшүндүрмөсү adlarıyla önceki baskılardaki Arapça kelimeler Kırgızcalarıyla değiştirilerek çeşitli defalar basılmıştır.

“Assalamu aleykum, aziz okurman!” başlığı altındaki giriş niteliğindeki kısmın ardından tercümeye geçilmiştir. Tercüme kısmında sure hakkında bilgi verilip her ayetin Kırgızca çevirisi yapıldıktan sonra gerek görülen yerde “Tüşündürmö” başlığı altında tefsire geçilen kitapta sadece Fatiha suresi Arap harfli olarak da verilmiştir. Çeviride kullanılan Arap dilindeki tefsir kitaplarının listesi verildikten sonra “Alla Talanın körköm ısımdarı” kısmında Allah’ın adları ve Kırgızca karşılıkları sıralanmıştır.

Sure isimlerinin Kırgızcaya çevrilmediği kitapta, besmele “Meerimdüü cana ırayımduu Allahın atı (ısmı) menen (baştaymın)” şeklinde çevrilmiştir.

3. Исмаилов, Абдышүкүр, Дүйшөн Абдыллаэв, Садибакас Доолов, Садык Гавай (Которгондор) (2006): Ыйык Куран. Маанилеринин кыргызча котормосу менен, Редактор: Шерназар Шүкүров, Корректор: Куттугалы Закиров, Бишкек, 604 б.

Bu çeviri, surelerin Arapçalarını ve Kırgızca çevirilerini içermektedir. Sure isimleri Arapçadaki biçimleriyle verilmiş, sayfa altında Kırgızcaları yazılmıştır. Dipnotlarda gerek görüldükçe açıklamalar yapılmıştır. Oldukça rağbet gören tercüme çeşitli defalar basılmıştır.

Kitapta, besmele Kırgızcaya “Meerimdüü, Irayımduu Allantın atı menen” şeklinde çevrilmiştir.

4. Алымбеков, Надырбек (Которгон) (2008): Куттуу Куран, Кыргызча мааниси, Редаксиялык кеŋеш: Мамасабыр Молдо Досболов-Төрага Абдышүкүр Ажы Нарматов, Чубак Ажы Жалилов, Замир Кары Ракиев, Бейшенбек Ажы Бекешев, Бишкек, 688 б.

Şair Nadırbek Alımbekov tarafından yapılan bu tercüme manzumdur. Mütercimin 14 mısralık manzum girişinin ardından önce kitabın baş redaktörü Mamasıbır Moldo Dosbolov’un, sonra da Çubak Acı Calilov’un giriş niteliğindeki yazıları yer almaktadır. Abdışükür Narmatov’un sunuş yazısı ve Fatiha ve İhlas surelerinin Arapçalarının ardından hece vezniyle kaleme alınan Kur’an tercümesi başlar ve sadece surelerin Kırgızca çevirileri verilir. Sure isimlerinin Kırgızcalarının da verildiği çevirinin sonunda tercümede kullanılan kitapların listesi verilmiştir.

Kitapta, besmele “(Eki düynönün) meermanı, ırayımduu Allanın atı menen” şeklinde çevrilmiştir.

İslam akidesine uygun olmadığı gerekçesiyle müftülüğün ilk baskısını onaylamadığı tercüme, üzerinde çok tartışma bulunmasına rağmen ikinci baskısında onaylanmıştır.

5. Асылбек Бектенов, Башарат Ахмад Шахид (Которгон), Курани Карим. Арабча текст жана кыргызча котормо, Бишкек, 2008, XI+1008+I-VI+67 б.

Ahmediye cemaati tarafından yayımlanmış bir tercüme olup Urducadan çevrilmiştir. Surelerin Arapçalarını ve Kırgızca çevirilerini içeren kitapta, çeviriye geçmeden önce sureler hakkında kısaca bilgi verilir. Surelerin çevirisinin ardından Kur’an okunup bitirildikten sonra okunacak duanın Arapçası ve Kırgızca çevirisi yer almaktadır. Bu duanın ardından “Süröölördün körsötküçtüü mazmunundağı temalardın tizmegi” kısmında temalar ve bu temaların hangi sayfada yer aldığı, “Süröölördün körsötküçtüü mazmunu” kısmında temalar, bu temaların geçtiği sure ve ayetlerin listesi verilmektedir. “Ayırım sözdördün cana terminderdin tüşündürmösü” kısmında ise Kur’an’da geçen birtakım kelimelerin anlamının verildiği bir tür sözlük yer almaktadır.

“Çeksiz ırayım kıluuçu, surabastan berüüçü cana kayra-kayra ırayım kıluuçu Allanın atı menen” şeklinde çevrilen besmele de kitapta ayet olarak kabul edilmiştir.

6. Абдыкалык уулу, Шамсуддин (Которгон жана түшүндүрмөлөрнү жазган) (2009): Ыйык Кураан жана маанилеринин котормосу, Башкы редактөр: Абдушакур Нарматов, Диний редактөр: Толкунбек Арсен уулу, Адабий редактөр жана менеджер: Мухаммад-Садык Элибай уулу, Корректорлор: Арзыкул Райымкулов, Хамза Хакимов, Бишкек, XXXV+869 б.

Surelerin Arapçalarını ve Kırgızca çevirilerini içerir. Dipnotlarda gerek görüldükçe tefsire yer verilen kitapta, sure isimleri Arapça olarak yazılmış, dipnotlarda Kırgızca çevirileri gösterilmiştir.

“Baş söz” kısmındaki Ormonov Ulukbek Zulpukaroviç ile mütercim ve baş redaktörün yazılarının ardından “Allah Taalanın 99 keremettüü ısımı cana sıpattarının maanisi” kısmında “esma-i hüsna”nın Kırgızca karşılıkları ve açıklamaları yer almaktadır. Bunların ardından Kur’an okumanın fazileti ile tilavet secdesi üzerinde durulur ve “Mazmunduk tüşünüktör” kısmında Kur’an’daki çeşitli konuların dizini gösterilir.

Besmele “Irayımduu, Meerimdüü Allahtın ısımı menen” şeklinde çevrilmiştir.

7. Шейх Шамсуддин Хакимов (Которгон) (2013): Ыйык Куран Аяттарынын манилеринин котормосу Кыргыз тилинде, Редактор: Шейх Айдарбек Кабулов иле Шейх Нематулла Кадаев, Падыша Фахд Атындагы Куран Басмаканасы Комплекси, Мединетил-Мүневвере, 1139 б.

Surelerin hem Arapçalarının hem de Kırgızca çevirilerinin verildiği kitapta, dipnotlarda açıklamalar yapılmış ve sure isimlerinin Kırgızca karşılıkları yazılmıştır. Çevirilerin ardından “Mazmunduk tüşünüktör ce Kuran Entsiklopediyası” kısmı yer almaktadır.

8. Mursel Ahıskalı, Kırgızca Kur'ân-ı Kerim Meali-Кыргызча Куран Карим котормосу (Elektronik meal: http://mursel-ahiskali.blogspot.com/2014/02/krgzca-kuran-kerim-meali.html)

Sadece Kırgızca çeviriden ibaret olan ve gerek görüldüğünde dipnotlarda açıklamaların yer aldığı bu tercümede besmele “Meerimdüü, Irayımduu Allanın atı menen” şeklinde çevrilmiştir.

(Son)

7 Otuzdan fazla eseri Kırgızcaya çeviren ve bu çeviriyi Arapçadan değil de, Kur’an’ın Rusça çevirisinden hazırlayan Tursunov, Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra İncil ve Zebur’u da çevirmiştir.

8 И.Ю. Крачковски (1963): Коран, Перевод и комментарии, Москва.

9 Sırasıyla: Bet açar (Fâtiha), İzeŋgi (Bakara), İmran tukumu (Âl-i İmrân), Ayaldar (Nisâ), Nasip (Mâ’ide), Aybanattar (En’âm), Kasaba (A’râf), Olcolor (Enfâl), Toobo (Tevbe), Cunus (Yûnus), Hud (Hûd), Cusup (Yûsuf), Kürküröö (Ra’d), İbrayım (İbrahim), Hicr, Aarılar (Nahl), Sapar (İsrâ), Üŋkür (Kehf), Mariam (Meryem), Ta ha (Tâhâ), Paygambardar (Enbiyâ), Acı (Hacc), Diniyatçılar (Mü’minûn), Nur (Nûr), Furkan (Furkân), Akındar (Şu’arâ), Kumurskalar (Neml), Kıssa (Kasas), Cörgömüş (Ankebût), Ürüm (Rûm), Ulukman (Lokman), Sacda (Secde), Camaattar (Ahzâb), Saba (Sebe), Perişteler (Melâ’ike), Ya sin (Yâsîn), Sapta turgandar (Sâffât), Sad (Sâd), Toptoşkondor (Zümer), Momun (Mü’min), Acıratıldı (Fussilet), Keŋeş (Şûrâ), Casalga (Zuhruf), Tütün (Duhân), Çögölöö (Câsiye), Kum döbölör (Ahkâf), Muhammed, Ceŋiş (Fetih), Ücürülör (Hucurât), Kaf (Kâf), Çaçuuçular (Zâriyât), Too (Tûr), Cıldız (Necm), Ay (Kamer), Rahman (Rahmân), Tüşüüçülör (Vâkı’a), Temir (Hadîd), Kayaşa (Mücâdele), Aşar (Haşr), Imtıkan (Mümtehine), Katar (Sap) (Saff), Cuma , Eki cüzdüülör (Münâfikûn), Aldaşuu (Tegâbün), Talak (Talâk), Tıyuu (Tahrîm), Biylik (Mülk, Kalem, Akıykat (Hâkka), Şatılar (Me’âric), Nuh (Nûh), Cinder (Cin), Çümkönüüçü (Müzzemmil), Camınuuçu (Müddessir), Kıyamat (Kıyâme), İnsan (İnsân), Elçiler (Mürselât), Kabar (Nebe), Culuuçular (Nâzi’ât), Tünördü (Abese), Aŋtarıluu (Tekvîr), Kıyroo (İnfitâr), Ölçööçülör (Mutaffifîn), Carıluu (İnşikâk), Munaralar (Burûc), Tündö çıguuçu (Târık), Uluk (A’lâ), Cabuu (Gâşiye), Taŋ (Fecr), Şaar (Beled), Kün (Şems), Tün (Leyl), Erte menen (Duhâ), Biz açpadıkpı (İnşirâh), Ancir (Tîn), Uyugan Kan (Alak), Kadır tün (Kadr), Aykın Bayan (Beyyine), Zilzaala (Zilzal), Alıp uçkandar (Âdiyât), Alaamat (Kâri’a), Arbıtuuga dalalat (Tekâsür), Diger (Asr), Uşakçı (Hümeze), Pil (Fîl), Kurayşılar (Kureyş), Kayır (Mâ’ûn), Kavsar (Kevser), Kaapırlar (Kâfirûn), Cardam (Nasr), Arkan (Tebbet), Ikılas (İhlâs), Taŋ nuru (Felak), İnsandar (Nâs).

10 Bu surenin transkripsiyonu ve çevirisi V. Taŋırıkov’dan alınmıştır.

11 Fatiha suresinin Arap harfli olarak verilmesinin ardından transkripsiyonu ve Kırgızca çevirisinin yer aldığı bu kitap, Kur’an, ayetler, İslam, melekler, yemin, dini içerikli deyim ve atasözleri gibi çeşitli konular üzerinde durulduğu, birtakım duaların çevirisinin verildiği, çeşitli kitaplardan alınan bilgilerin sıralandığı, Müslümanın namaz, oruç, zekât, hac vazifelerinin hatırlatıldığı giriş niteliği taşıyan kısım ile devam etmektedir. Bu kısmın ardından Mülk, Takaasur (Sekiz ayetten oluşan bu surenin yedinci ayeti atlanarak sekizinci ayetine geçilmiştir.), Humaza surelerinin Kiril harfli transkripsiyonu ve Kırgızca çevirisi yapıldıktan sonra Tursunov, surelerin çevirisini Kur’an’ın Rusça çevirisinden hazırladığını, zaman zaman da Arapça aslına müracaat ettiğini, bu çevirinin yeri geldikçe Arapça aslına müracaat edilerek kullanılmasını tavsiye ettikten sonra çeşitli surelerin çevirisine geçer. Bakara suresinin bir kısmının transkripsiyonu ve çevirisinin ardından (İlk dört ayetin transkripsiyonu ve çevirisi yapıldıktan sonra, yirmiyi aşkın ayetin sadece çevirileri verilir.), sadece bazı ayetlerinin yer aldığı Aali-İmran, Nisaa (Ayaldar), Maaida (Nasip), An’aam (Aybanattar), A’raaf (Kasaba), Tauba (Toobo), Yunus (Cunus), Hud (Ya Hud), Yusuf (Cusup), İbrahim (İbrayım), Hicr, Mariyam (Maryam), Hacc (Acı), Nur, Şauara (Akındar) “Şu’arâ” (Bu surenin tamamı verilmekle birlikte 227 ayetten oluşan surenin son ayeti ikiye bölünerek Kırgızcaya çevrildiği için ayet sayısı 228’e çıkmıştır.), Kısas, Rûm, Muhammad (Muhammed), Hucuraat (Ücürölör), Mucadala (Talaş), Haşar (Aşar), Mumtahina (Sınaluuçu), Munaafikin (Eki cüzdüülör), Talak, Tahrim (Tıyuu), Nuh, Naba (Kabar), Şams (Kün), Layl (Tün), Duha (Taŋ), A-lam naşrah (Biz açpadıkpı), Tiin (Ancir), Kadr (Kadır tün), Zilzala (Zilzaala), Aadiyat (Uçkandar), Kaariya (Alaamat), Kurayş (Kurayşılar), Kaafiruun (Kaapırlar), Nasr (Cardam), İhlaas (Ikılas), Falak (Taŋ nuru), Naas (İnsandar) sureleri Kırgızcaya çevrilmiştir (Leyl suresinden itibaren “Kâri’a” suresi hariç olmak üzere surelerin bütün ayetlerinin çevirileri yapılmıştır.).

“Tilmeç tuuraluu maalımat” başlığı altında kısaca mütercimin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, M. Asankulov ile M. Aliyev tarafından yazılan Hz. Muhammed’in hayatı hakkında bilgilerin yer aldığı “Muhammeddin ömür-bayanı” kısmı gelmektedir. Bu bilgilerle kitabın Kur’an tercümesi kısmı sona ermiş olmalı ki ardından ön söz niteliğinde “Baş söz” kısmı gelmektedir. Burada çeşitli dinî konular üzerinde durularak İslam âleminde Kur’an-ı Kerim adıyla anılan kitaba Kırgızların sadece Kur’an dedikleri, ancak İslamî eğitim almış olanların Kalami Şarip (Iyık Söz) olarak adlandırdıkları, Kırgızlar arasında İslamiyet’e ilginin artmaya başladığı, Kur’an’ı okuyup öğrenenler için bu kitapta elifbaya da yer verildiği, namaz dualarının Kırgızcaya çevrildiği, bu kitabı hazırlarken çoğunlukla Türkiye’de neşredilen Türkçe, Kazakça din kitaplarından faydalanıldığı belirtilir. Bu kısmın ardından sabaklar “dersler” bölümüne geçilir. Sırasıyla: 1. Kuran-i Kerim alfabiti “Kur’an-ı Kerim alfabesi”. 2. Araketter “harekeler”. 3-7. Aripterdin söz başında, ortosunda cana ayağında cazılıştarı I-V “Harflerin söz başında, ortasında ve sonunda yazılışları”. 8. Sükün “sükûn”. 9. Taşdid “teşdit-şeddeleme”. 10. Tanvin “tenvin”. 11. Madd aripteri (sozulma aripter) “uzun harfler”. 12. Sozulma alif cana anın orduna koldono turgan vav cana ya aripteri “Uzun elif ve onun yerine kullanılan vav ve ya harfleri”. 13. Cazuuda körsötülbögön madd (sozulma) aripteri “yazıda gösterilmeyen uzun harfler”. 14. Alip lam aykaşının okuluşu “Elif lam’ın okunuşu”. 15. Hurufi Mukatta: a. 16. Azan cana takbir (ikamet) “ezan ve tekbir”. 17. Namaz dubaları “namaz duaları”. 18. Namaz sürölörü “namaz sureleri” Bu bahiste surelerin Arap harfli metni ve Kırgızca çevirisi yer almaktadır: 1. Faatiha sürösü, 2. Fil sürösü, 3. Kurayşı sürösü, 4. Maaguun sürösü, 5. Kavsar sürösü, 6. Kaafiruun sürösü, 7. Nasır sürösü, 8. Abuu Lahab sürösü,11 9. Iklas sürösü, 10. Falak sürösü, 11. Nas sürösü, 12. Aayatul-Kursi. Kitapta, besmele -çevrilmediği sureler de bulunmakla birlikte- şöyle çevrilmiştir: “Eŋ kayrımduu, ırayımduu Allanın ısımına!”, “Eŋ booruker, ırayımduu Allanın ısımına!”, “Ötö ırayımduu, ötö kayrımduu Allanın ısımına!”, “Ötö meerimdüü, ötö ırayımduu Allanın ısımına!”, “Ötö meerimdüü, ötö kayrımduu Allanın ısımına!”, “Kayrımı artık, ırayımduu Allanın ısımına!”, “Allanın ısımına ırayımduu, rahımı artık!”, “Eŋ kayrımduu, booruker Allanın ısımına!”, “Booruker, meerimdüü Allanın atı menen baştaymın!”

KAYNAKÇA

ARGUNŞAH, Mustafa-Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (2012): Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, 3. baskı, Kesit yayınları, İstanbul.

ERŞAHİN, Seyfettin (1996): “Sovyetler Birliğinde Kur’an’a Yaklaşımlar”, İslami Araştırmalar, 9, 1-4, 231- 239.

HABİBOV, Aslan (2008): “İmâmiyye Şîası’nın Tefsir Tarihi ve Günümüze Ulaşan En Eski Şiî Tefsirler”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8 (1), 207-251.

HAYIT, Baymirza (1986): “Sovyetler Birliğinde İslam Araştırmalarının Temayülleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 41, 183.

КРАЧКОВСКИ, И.Ю. (1963): Коран, Перевод и комментарии, Москва.

er-Rabdâvî, Mahmûd (2008): “Tarih Boyunca Kur’ân Tercümelerinin Amaçları ve Çeşitleri”, Çev. Zafer Kızıklı, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII, 3, 279-290.

РАЙЫМКУЛОВ, Арзыкул (2009): “Кыргызча Кураан котормолору. Каталар жана сабактар”, Ислам Нуру, Сентиябрь, б. 5.

САБЛУКОВ, Г. С. (1878): Коран, Перевод с арабского языка, Казань.

VİDA, G. Levi Della (1966): “Salman Al-Fârisî”, İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, X, 457-458.

Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

(Makale, turkishstudies.net sitesinde alınmıştır)

Bu haber 1432 defa okunmuştur.

Facebook  Twitter  Google  StubmleUpon 

KONUK KALEMLER  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği (5)

Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği (5) Asya halklarından biri olan Kırgız toplumu arasında İslamiyet’in Sufizm yoluyla yayıldığı bilinmektedir. Kırgızlar ...

Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği (4)

Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği (4) Asya halklarından biri olan Kırgız toplumu arasında İslamiyet’in Sufizm yoluyla yayıldığı bilinmektedir. Kırgızlar ...

EVRAZES’e giriş kemer sıkmaya götürdü

EVRAZES’e giriş kemer sıkmaya götürdü Rusya’nın ekonomik problemleri, EVRAZES’ten büyük ekonomik beklentileri olan Kırgızistanlıların bu beklentilerini b...

Gümrük Birliği’ndeki Kırgız işgücü

Gümrük Birliği’ndeki Kırgız işgücü Tahminlere göre her on Kırgızistan vatandaşından birisi Rusya’da ekmek peşinde koşuyor. 6 milyon nüfusun 550 bini R...

Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği (3)

Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği (3) Asya halklarından biri olan Kırgız toplumu arasında İslamiyet’in Sufizm yoluyla yayıldığı bilinmektedir. Kırgızlar ...

Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği (2)

Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği (2) Asya halklarından biri olan Kırgız toplumu arasında İslamiyet’in Sufizm yoluyla yayıldığı bilinmektedir. Kırgızlar ...

Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği (1)

Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği (1) Asya halklarından biri olan Kırgız toplumu arasında İslamiyet’in Sufizm yoluyla yayıldığı bilinmektedir. Kırgızlar ...

Kardeşin, kardeşe çelme takması kardeşi üzer

Kardeşin, kardeşe çelme takması kardeşi üzer Şu husus bilinmelidir ki Türk(iye) kamuoyu; Eski Sovyetler Birliği üyesi Türk Devlet ve Topluluklarından bu olay so...

Türkiye-Rusya krizinde Kırgızistan nerede olmalı?

Türkiye-Rusya krizinde Kırgızistan nerede olmalı? Bizim için iki dost ülkenin, birbirinin saçlarına yapışmış iki insan gibi bir halde iken, Cumhurbaşkanımızın bir ta...
Özer RAVANOĞLU Özer RAVANOĞLU
MANAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ve TATBİKAT CAMİİ
Nurettin AKSU Nurettin AKSU
Kırgız sanat dünyası acı bir yılı geride bıraktı

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

Tüm videolar

  Atambayev'den klip
 

Atambayev'den kl

İzlenme:964

   
  Bir Zamanlar Ankara'da
 

Bir Zamanlar Ankara&

İzlenme:1944

   
  Büyük Manasçı Sayakbay Karaliyev
 

Büyük Manasçı Sayakb

İzlenme:2090

   
  Yetenek Sizsiniz 2014 / Atai Omurzakov ve Tumar KR
 

Yetenek Sizsiniz 201

İzlenme:3308

   

Tüm fotoğraflar

  TALAS
 

TALAS

İzlenme:0

   
  BATKEN
 

BATKEN

İzlenme:0

   
  SON KÖL
 

SON KÖL

İzlenme:0

   
  KIRGIZİSTAN'DAN
 

KIRGIZİSTAN'DAN

İzlenme:0

   

ANKET

Örnek Anket?Tüm Anketler

Döviz Kurları

HAVA DURUMU