EVRAZES’e giriş kemer sıkmaya götürdü


Açıklama: Rusya’nın ekonomik problemleri, EVRAZES’ten büyük ekonomik beklentileri olan Kırgızistanlıların bu beklentilerini boşa çıkardı. İktidar bize, Rusya’da çalışan işçiler için daha iyi imkânlar, ihracatın artması ve Rusya’dan gelecek yatırımlar için vaatlerde bulunmuştu. Fakat gerçekler bambaşka oldu, Rusya’daki işçilerden gelen para % 30, ihracat % 20 azaldı, Rusya’dan gelecek yatırımlar ise kâğıt üzerinde kaldı.
Kategori: KONUK KALEMLER
Eklenme Tarihi: 04 Şubat 2016
Geçerli Tarih: 17 Ocak 2018, 12:02
Site: Turk Kyrgyz
URL: http://www.turkkyrgyz.com/haber_detay.asp?haberID=1644


Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne (EVRAZES) girmesinin üzerinden daha altı ay geçmeden Kırgızistan Başbakanı Temir Sariyev, Rusya’nın büyük kriz beklentisi sebebiyle ekonomik bakımdan kemerlerin sıkılması gerektiğini bildirdi. Onun ifadelerinden çıkarılan sonuca göre biz, EVRAZES’e kemerleri sıkmak için girdik.

Rusya her bakımdan büyük bir ekonomik çöküntünün başlangıç aşamasına girdi. Geçen yıl Rusya’nın Gayri Safi Yurt İçi Hâsılası önceki döneme oranla iki katı geriledi. Son iki yılda ülkeden çıkan sermaye 220 milyar doları geçti, emeklilik birikimlerine devlet el koymuş durumda, devlet bankası rezervleri hızla azalıyor ve fakirlik oranı da hızla artıyor.

Rusya’nın ekonomik problemleri, EVRAZES’ten büyük ekonomik beklentileri olan Kırgızistanlıların bu beklentilerini boşa çıkardı. İktidar bize, Rusya’da çalışan işçiler için daha iyi imkânlar, ihracatın artması ve Rusya’dan gelecek yatırımlar için vaatlerde bulunmuştu. Fakat gerçekler bambaşka oldu, Rusya’daki işçilerden gelen para % 30, ihracat % 20 azaldı, Rusya’dan gelecek yatırımlar ise kâğıt üzerinde kaldı.

Putin’in Avrasya projesinin taraftarları EVRAZES’e girmeseydik daha da kötü olurdu diyorlar. Bu tamamen kandırmaca, yalan. EVRAZES’e girilmeseydi, en azından halkın büyük çoğunluğunun kullandığı ithal ürünlerin fiyatları artmazdı. Bu birlik olmadan çok daha iyi olurdu ki bunu komşularımız Özbekistan ve Tacikistan’ın bizimkiyle kıyasladığımızda yukarı doğru giden ekonomik gelişim göstergeleri açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yine bu görüştekiler, EVRAZES’in problemlerinin dünya genelindeki genel ekonomik durumdan kaynaklandığını ifade ediyorlar. Bu da bir kandırmacadan ibaret. Esas kriz Rusya merkezli olmak üzere EVRAZES üyelerinde yaşanıyor. Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika’da bütün sıkıntılara rağmen belli oranda ekonomi büyüyor.

Putin’in Avrasya projesinin bir fiyaskoyla sona ereceği öngörülebilir miydi? Elbette bu mümkündü. Kırgızistan bu birliğe girdiğinde Kırım işgal edilmişti, Batı dünyası Rusya’ya karşı yaptırımlar uyguluyordu, petrol fiyatları hızla düşüyor, ruble günden güne değer kaybediyordu. Aklı başında yerli ve yabancı bütün uzmanlar, ölü doğan, SSCB’yi yeniden canlandırma hedefi güden bu politik projeye dâhil olunmaması hususunda Kırgızistan yönetimini defalarca uyardılar.

Fakat Kırgızistan’daki iktidar, durumu farklı değerlendirdi. Şimdi Kırgızistan halkı bu dar görüşlü politikanın olumsuz neticelerinden kendini korumaya çalışıyor. Açıkça görülüyor ki Rusya’nın ekonomik hastalığı ne bir yıl, ne iki yıl ne de beş yılda iyileşecek. Bu hastalık Rusya’daki mevcut rejim değişmediği sürece iyileşmeyecek. Barışçıl gelişme yoluna, demokrasi yoluna girilmediği, insan haklarının öncelikli olarak görülmediği, serbest piyasa ekonomisinin gelişim kurallarına uyulmadığı sürece Rusya’nın bu hastalığı devam edecek. Bunlar gerçekleşmediği sürece Rusya, petrol fiyatlarına bağlı yaşayacak (ki fiyatların daha uzun süre aşağılarda seyredeceği öngörülebilir), yolsuzlukların, icraat yapamayan devlet kurumlarının, nüfus problemlerinin ve sosyal çatışmaların yükü altında yenik düşecek, bunların tesirleri ve neticeleri her geçen gün daha da derinleşecektir. Rusya’nın bu derin problemleri zamanla Kırgızistan’ın da sırtına yük olmaya başlayacaktır.

Şüphesiz ki Kırgızistan EVRAZES’e girmediği takdirde de ekonomik sıkıntılar yaşayacaktı. Zaten temel ekonomik problemlerin püf noktası da burada yatıyor. Bağımsızlığının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Kırgızistan, Rusya’nın hedefi belli olmayan, belirsizlikler içerisindeki ekonomisine haddinden fazla bağımlılığını ortadan kaldıramadı. Eğer Rusya’ya olan bağımlılık minimize edilebilseydi onun problemlerinden de bu kadar etkilenmeyecekti.

Bu yüzden Kırgızistan’ın stratejik görevlerinin başında, ekonomik alternatiflerin çeşitlendirilmesi, Rusya’ya bağımlığın minimize edilmesi, başka ülkelerle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gelmelidir. Fakat iktidar bütün bunların tersine hareket etti. Başbakan’ın “kemerlerin sıkılması” sözleri hayatını sıkıntılar içinde devam ettirmeye çalışan milyonlarca vatandaşı tedirgin ediyor.

Daniyar AYTMAN

(Çev. Cengiz BUYAR)